ประกันความเสี่ยงทางสุขภาพและอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ กับเมืองไทยประกันชีวิต

ทุกนี้เชื่อว่าแทบจะทุกครอบครัวจะต้องมีสมาชิกในบ้านหรือเครือญาติที่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ช่วยทำให้คนเรามีสุขภาพและชีวิตที่ยืนยาวขึ้น โดยสังคมไทยในปัจจุบันกำลังเป็นช่วงที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย กล่าวคือ คำว่า “ผู้สูงอายุ” หากมองในมุมมองของรัฐ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ก็ได้ปรับเปลี่ยนนิยามของผู้สูงอายุจากเดิมที่ใช้เกณฑ์อายุ 60 ปี เป็นนิยามว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญก็คือ “ความเสี่ยง” และความ “ไม่แน่นอน” ของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้จากภาวะที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยไปตามวัย และส่งผลให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆและการตอบสนองทางร่างกายก็เสื่อมถอยลงไปด้วยเช่นกัน

เพราะเหตุใด ทำไมเราต้องทำประกันกับเมืองไทยประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายของผู้สูงอายุ โดยสังเขป ได้แก่ การมองเห็น (สายตา), การได้ยิน (เช่นภาวะหูตึง), กล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเหมือนตัวชี้วัดความแข็งแรง กระฉับกระเฉงของผู้สูงอายุ, กระดูก ก็เป็นตัวชี้วัดความแข็งแรงของผู้สูงอายุเช่นกัน โดยหากพบว่าผู้สูงอายุท่านใดมีภาวะกระดูกพรุนก็ควรทานแคลเซียมเพื่อรักษามวลของกระดูกเอาไว้, หัวใจ ถือว่าเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ไม่ให้ผู้สูงอายุทำงานหนักจนเกินไป หรือเคลื่อนไหวเร็วเกินไป หรือก่อให้เกิดความตกใจจนเกินไปอาจส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุได้, ผิวหนัง จะมีสภาพบางลง อาจช้ำได้ง่ายหากถูกกระแทกอย่างแรง, ระบบทางเดินหายใจ เมื่อเข้าสูงช่วงสูงอายุ เยื่อบุที่ปอดจะดักจับเชื้อโรคได้น้อยลง ส่งผลให้มีโอกาสติดเชื้อในปอด อีกทั้งความจุอากาศในปอดก็ลดลงยังส่งผลให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย, ระบบทางเดินอาหาร ต่อมรับรสชาติและต่อมน้ำลายที่ลิ้นเสื่อมสภาพลง ส่งผลให้ปากคอแห้งและรับรสอาหารได้ไม่ดี อาจทำให้ไม่รู้สึกเจริญอาหาร กินได้น้อย รวมทั้งกระเพาะอาหารย่อยอาหารได้ช้าลง ทำให้อิ่มเร็ว , ระบบปัสสาวะ การขับปัสสาวะอาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเนื่องจากความจุของกะเพาะปัสสาวะลดน้อยลง, ระบบประสาทและความคิด มีผลเมื่ออายุมากขึ้น ความคิดและการรับรู้จะช้าลง อาจมีภาวะหลงลืมหรือความจำเสื่อม, ระบบภูมิคุ้มกัน เมื่ออายุมากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะลดลงมีผลทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้บ่อยขึ้น อีกทั้งสิ่งที่ผู้สูงอายุยังต้องเผชิญคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทั้งโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ

จากภาวะทางด้านร่างกายที่เสื่อมสภาพลงและความไม่แน่นอนด้านสุขภาพ ทำให้บุคคลที่เป็นลูกหลานควรมีการสำรองเงินไว้สำหรับดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว หรืออีกทางหนึ่งคือการหาตัวช่วยในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของคุณ ด้วย ประกันชีวิต “โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)” จาก เมืองไทยประกันชีวิต มีจุดเด่นคือ เป็นประกันที่คุ้มครองทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ, สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันได้ทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปี คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 3 ล้านบาท จากกรณีอุบัติเหตุสาธารณะและค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 25,000 บาท อีกทั้งในกรณีที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลยังชดเชยให้อีกวันละ 2,500 บาทและเพิ่มเงินชดเชยให้เป็นสองเท่าในกรณีต้องรักษาตัวใน ICU นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการประกันชีวิตของเมืองไทยประกันชีวิต ที่มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงทางด้านอุบัติเหตุและสุขภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

สนใจอ่านรายละเอียดเมืองไทยประกันชีวิตผู้สูงอายุ คลิกที่นี่ https://rabbitfinance.com/blog/mtl-elder-insurance